1,3 miljoen US dollar voor beschermen kwetsbaren klimaatverandering

admin

Het Green Climate Fund (GCF) stelt 1,3 miljoen US dollar beschikbaar
om projecten te financieren die te maken hebben met het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Dit geld is niet bestemd voor overheden, maar voor maatschappelijke groepen, uit zeven Caribische
landen waaronder Suriname. Het gaat om organisaties die projecten en/of activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om vooral personen en doelgroepen die getroffen worden door deze effecten te beschermen of te wapenen. Vrijdag is in een Zoomvergadering dit initiatief bekendgemaakt.
Next Post

Collectief drama, collectieve schuld

Wanneer er iets gebeurt in de samenleving zijn we geneigd te generaliseren en de beschuldigende vinger te wijzen richting een toevallige ‘dader’. Veel minder zijn we geneigd de waarschuwingssignalen op te vangen en nog voor zaken exploderen in te grijpen. Zeker bij mentale problemen komt hulp soms te laat. Dat […]